SUMO Prague 2021 je projekt mezinárodní galerijní výměny, jehož druhý ročník s podtitulem The Odd Year II se koná od 3. září do 15. října 2021 v Praze. V rámci přehlídky se v prostorách zúčastněných galerií uskuteční výstavy a další akce, jejichž program připravily ve spolupráci s partnerskými galeriemi ze zahraničí. Cílem projektu je představit zdejšímu publiku nové formy současného umění, v řadě případů budou zúčastnění autoři a autorky v Česku vystavovat poprvé. SUMO dále pomáhá rozvíjet mezinárodní spolupráci na poli současného umění a vytvořit síť umělců, kurátorů, kritiků a dalších aktérů světové umělecké scény. Zahajovací víkend přehlídky SUMO proběhne od pátku 3. do neděle 5. září 2021.

SUMO Prague 2021 is an international gallery exchange project, the second edition of which, entitled The Odd Year II, will be taking place in Prague, Czech Republic from September 3 to October 15, 2021. Eight local galleries will be hosting exhibitions with an accompanying program curated in collaboration with partner institutions from abroad. The project aims to present the local audience with international art and artists new to the Czech context. SUMO will also help foster international cooperation in the field of contemporary art, establishing new networks and promoting exchange between artists, curators, art critics, and other art world professionals. SUMO’s opening weekend will take place September 3–5, 2021.

A.M. 180 Gallery je multifunkční prostor založený na podzim roku 2003. Je jednou z aktivit A.M.180 Collective, neformálního nezávislého sdružení, které organizuje koncerty umělců z nezávislé hudební scény, výstavy umění, přednášky a filmové projekce.

A.M. 180 Gallery is a multifunctional space founded in the autumn of 2003. One of their activities is A.M.180 Collective – an informal independent association that organizes concerts by artists from the independent music scene, art exhibitions, lectures and film screenings.

Berlínskej Model | Like A Little Disaster (IT)

Like A Little Disaster: Lucia Leuci, Romana Drdová, Jaana-Kristiina Alakoski, Katy McCarthy

Kurátor | Curated by: Giuseppe Pinto

Berlínskej Model | Like A Little Disaster

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

Berlinskej Model je nekomerční galerie založená v roce 2011. Galerie pořádá několikrát do měsíce jednodenní akce/výstavy v prostoru v ulici Ppl. Sochora v pražských Holešovicích. Berlinskej Model pravidelně pořádá výstavy tuzemských a zahraničních umělců a vydává časopis RAJØN s distribucí v Praze a v Berlíně.

Like A Little Disaster je umělecký výzkumný kolektiv založený v roce 2014 Giuseppem Pintem a Paolem Modugnem, kteří vedou projekt společně s Giovannim Pedotem, Marikou Dandi, Lysou Neufville, Giusim Aglierim, Grazií Mappou a Gabriele Leo (PLASTICITY) a všemi umělci a kurátory, kteří se sdružují a střídají podle specifik jednotlivých projektů.

Berlinskej Model is a non-commercial gallery founded in 2011. The gallery organizes several times a month one-day events/exhibitions in the space in Ppl. Sochora in Prague’s Holešovice. Berlinskej Model regularly organizes exhibitions of domestic and international artists and publishes the magazine RAJØN with distribution in Prague and Berlin.

Like A Little Disaster is a collective of artistic research founded in 2014 by Giuseppe Pinto and Paolo Modugno who run the project together with Giovanni Pedote, Marika Dandi, Lysa Neufville, Giusi Aglieri, Grazia Mappa and Gabriele Leo (PLASTICITY) and all the artists and curators who aggregate and alternate according to the specificities of the individual projects.

Galerie City Surfer Office byla založena v roce 2011. Výstavní program je zaměřený na nejmladší generaci umělců a umělkyní a poskytuje jim prostor pro realizaci samostatných výstavních projektů. Prostor funguje také jako zázemí pro umělce – v roce 2021 galerie představila projekt Temporary Studios, kdy výstavní prostor přizvané umělkyně využívají jako ateliér pro přípravu site-specific výstavy. Kurátorský kolektiv tvoří Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Světlana Malinová a Vojtěch Novák.

The City Surfer Office Gallery was established in 2011. The exhibition programme is aimed at the youngest generation of artists and provides them with a space to realise solo exhibition projects. The gallery also functions as a base for artists – in 2021 the gallery introduced the Temporary Studios project, where invited artists use the exhibition space as their studio to prepare site-specific exhibitions. The curatorial team consists of Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Světlana Malinová and Vojtěch Novák.

hunt kastner | Temnikova & Kasela (EE)

Kris Lemsalu Malone & Kyp Malone Lemsalu

hunt kastner | Temnikova & Kasela

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

3. 9. – 16. 10. 2021

hunt kastner je galerie současného umění založena Camille Hunt a Kachou Kastner v roce 2006. Program galerie nenaplňuje pouze sedmnáct umělců, které zastupuje, jsou zváni také externí umělci, pořádá skupinové výstavy a v poslední době se zaměřuje také na domácí umělce starší generace, zejména pak ty, kteří mladou generaci umělců výrazně ovlivnily. Galerie sídlí v Bořivojově ulici na pražském Žižkově, v roce 2017 prostory rozšířila o projekt_room, kde paralelně k hlavnímu výstavnímu programu probíhají tři výstavy ročně.

Kris Lemsalu Malone vytváří sochy, instalace a performance, v nichž se prolíná zvířecí říše s lidskou, přírodní s umělým, krásné s odpudivým, lehkost s tíží, život se smrtí. Zvířecí těla a porcelánové objekty propojuje s nalezenými (přírodními) materiály – jako jsou kožešina, kůže, vlna, lastury nebo papír – v teatrální instalace, které nás unášejí do světa fantaskní imaginace. Výstava v hunt kastner, zahrnující sochu, keramiku, kresbu, zvuk, hudbu a performance, bude výstupem spolupráce Kris s newyorským umělcem a multiinstrumentalistou Kypem Malone Lemsalu.

hunt kastner is a contemporary art gallery founded by Camille Hunt and Kacha Kastner in 2006. hunt kastner represents seventeen artists and usually produces 5 to 6 exhibitions a year, including solo exhibitions of gallery and invited artists, as well as curated group exhibitions. In 2017, we also opened a project space on site which hosts an additional 3 shows per year of graduating students‘ work and other special projects.

Kris Lemsalu Malone creates sculptures, installations, and performances that fuse the animal kingdom with humankind, nature with the artificial, beauty with repulsion, lightness with gravity, and life with death. She combines animal bodies and porcelain objects with found (natural) material such as furs, leather, seashells, wool, or paper in theatrical installations that whisk us off into a world of fantastic imagination. For hunt kastner, Kris will collaborate with the New York-based artist and multi-instrumentalist Kyp Malone Lemsalu, in a collaborative exhibition encompassing sculpture, ceramics, drawing, sound, music and performance.

Lucie Drdova Gallery je galerie současného umění s konceptuálním portfoliem a osobitým kurátorským přístupem, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou. Galerie byla založena v roce 2012. Od počátku letošního roku neprovozuje pravidelný výstavní program a vyhledává netradiční místa a formáty pro prezentaci umění.

Lucie Drdova Gallery is a contemporary art gallery with a conceptual portfolio and a special curatorial approach that connects local artists with the international scene. The gallery was founded in 2012. Since the beginning of this year, it has not operated a regular exhibition program and is looking for non-traditional places and formats for the presentation of art.

lítost | Everybody Needs Art (HU)

Keresztesi Botond: Nothing Works Anymore (N.W.A)

lítost | Everybody Needs Art

Vlkova 821/23, 130 00, Žižkov – Praha 3

 

Ukázka: Čtvrtek 29. 07. 2021, 17:00 SUMO Opening: Pátek 3. 9. 2021, 17:00 Komentovaná prohlídka: Sobota 5.9.2021, čas TBA

lítost je galerie současného umění a designu zaměřující se na spekulativní design a časové umění, se sídlem ve Vlkově ulici na pražském Žižkově. Skrze pořádání pravidelných výstav a programů pro veřejnost galerie představuje spolupráce mezi umělci, designéry, kulturními odborníky a specialisty z dalších odvětví.

lítost is a contemporary art and design gallery situated on Vlkova street in Prague’s Žižkov district. The gallery presents up to four exhibitions per year alongside a parallel public programme. With a focus on speculative design and durational art, lítost’s objective is to present collaborations between artists,
designers, cultural practitioners and specialists from other disciplines.

Botond Keresztesi (*1987) is a Romanian/Hungarian artist working in painting, drawing, and site-specific painting installations. Remixing references from Art History, popular culture, virtual space, and everyday life, his paintings crystalise into the fragmented realities of dream-like landscapes. Recent solo and group exhibitions have taken place at: Storage Capacité, Berlin; Damien & The Love Guru, Brussels; Kunstfort, Vijhuizen; Future Gallery, Berlin; Artkartell Project Space, Budapest; Labor Gallery, Budapest; Hungarian National Gallery, Budapest; and Schloss, Olso.

Everybody Needs Art is an art agency based in Budapest that aims to expand the fabric of Hungarian contemporary art both locally and internationally. ENA actively creates opportunities that enable a dialogue between artists, theoreticians, and art practitioners to develop a more thorough understanding within and outside of their respective fields.

Polansky | MARTINETZ (DE)

Mary-Audrey Ramirez

Kurátor | Curated by: Christina Gigliotti

Polansky Gallery MARTINETZ

Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7

Polansky je galerie současného umění vedená galeristou Filipem Polanským, která zahájila provoz v říjnu 2012. V současnosti sídlí na ulici Veletržní v pražských Holešovicích. Pořádá výstavy českých i zahraničních umělců, pravidelně se účastní prestižních zahraničních veletrhů.

Polansky is a contemporary art gallery founded by Filip Polanský in 2012. It focuses on local and international contemporary artists. Polansky is situated in two locations in Prague and Brno. The gallery produces around ten exhibitions each year.

ZAHORIAN & VAN ESPEN | Galleria Gilda Lavia (IT)

Petra Feriancová

ZAHORIAN & VAN ESPEN | Galleria Gilda Lavia

Šmeralova 137/3, 170 00, Holešovice – Praha 7

ZAHORIAN & VAN ESPEN je galerie současného umění založená v roce 2011 s pobočkami v Praze a Bratislavě, která představuje jak etablované, tak začínající umělce. Vytvořením silného portfolia a osobitého kurátorského přístupu se galerie snaží spojit místní umělce s mezinárodní uměleckou scénou a představit jejich práci nejen ve svých galerijních prostorech, ale také na mezinárodních veletrzích umění a v partnerských galeriích v Evropě a USA. Kromě bohatého výstavního programu se galerie věnuje podpoře produkce uměleckých děl a publikační činnosti se zaměřením na umělecké katalogy a monografické publikace.

ZAHORIAN & VAN ESPEN is a contemporary art gallery founded in 2011 with branches in Prague and Bratislava, representing both established artists and emerging talent. By establishing a strong portfolio and distinctive curatorial approach, the gallery seeks to connect local artists with the global art scene, showcasing their work not only in its gallery spaces but also at international art fairs.
In addition to its rich exhibition program, the gallery is dedicated to supporting the production of art works and publishing activities, focusing on catalogues and monographic publications. In doing so, the gallery cooperates with international galleries and curators. Moreover, the gallery organizes public lectures and professional initiatives to promote contemporary art.

Program

Pátek

16:00 – 20:00
vernisáže žižkovských galerií / A.M. 180 Gallery, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Lucie Drdova Gallery
17:00
čtení Lea Dippold: The Womb / City Surfer Office
18:00 – 21:00
vernisáže letenských galerií / Berlinskej model, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN
21:10
performance / Tereza Lenerová & Adam Vačkář: Taxon Two / Stromovka, u Bistra NO.2
21:30
afterparty / Bistro NO.2, Výstaviště 67, 170 00 Praha 7

Sobota

11:40 – 18:00
komentované prohlídky v galeriích
11:40
komentovaná prohlídka / Polansky
12:20
komentovaná prohlídka / Berlinskej model
14:00
komentovaná prohlídka / A.M. 180 Gallery
14:40
komentovaná prohlídka / lítost
15:20
komentovaná prohlídka / hunt kastner
16:00
čtení Sarah Rosengarten: Complimentary Shipping Ends Now / City Surfer Office
16:40
komentovaná prohlídka / Lucie Drdova Gallery
18:00 – 19:30
přednáška Maroš Krivý a Matthew Stewart: Estetika realit / CSU Praha

Neděle

11:00 – 18:00
otevřené všechny participující galerie
10:00 – 13:00
prohlídka / Zasedačka: Pozdní tvorba (ze sbírky Miroslava Velfla) – Imi Knoebel, Jan Smejkal, Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová / DBK 6. patro, Budějovická 1667, Praha 4

Friday

16:00 – 20:00
openings at Žižkov / A.M. 180 Gallery, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Lucie Drdova Gallery
17:00
reading Lea Dippold: The Womb / City Surfer Office
18:00 – 21:00
openings at Letná / Berlinskej model, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN
21:10
performance / Tereza Lenerová & Adam Vačkář: Taxon Two / Stromovka Park, by Bistro NO.2
21:30
afterparty / Bistro NO.2, Výstaviště 67, 170 00 Prague 7

Saturday

11:40 – 18:00
guided tours at participating galleries
11:40
guided tour / Polansky
12:20
guided tour / Berlinskej model
14:00
guided tour / A.M. 180 Gallery
14:40
guided tour / lítost
15:20
guided tour / hunt kastner
16:00
reading Sarah Rosengarten: Complimentary Shipping Ends Now / City Surfer Office
16:40
guided tour / Lucie Drdova Gallery
18:00 – 19:30
lecture Maroš Krivý and Matthew Stewart: Real Estate Aesthetics / CSU Prague

Sunday

11:00 – 18:00
all participating galleries are open
10:00 – 13:00
guided tour / Zasedačka: Pozdní tvorba (from the collection of Miroslav Velfl) – Imi Knoebel, Jan Smejkal, Zdeněk Sýkora, Lenka Sýkorová / DBK 6th floor, Budějovická 1667, Prague 4
klepněte pro
zobrazení mapy
tap to
show map

Kontakt | Contact

info@sumoprague.cz

Sledujte nás | Follow us

facebook.com

instagram.com

Pořadatel | Organizer

Partneři | Partners

Záštitu nad výstavou v galerii Berlinskej Model převzal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Dr. Christoph Israng.

Mediální partneři | Media partners